Kenmerken Reserve Landelijk Gebied (actualisatie)

Kenmerken

Toelichting

Naam en nummer

Reserve Landelijk Gebied

Soort

Bestemmingsreserve

Instellingsdatum

12-12-2011

Besluitvorming

PS (PS2011RGW10)

Nut en noodzaak

Uitvoering van het meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland en aanverwante programmatische activiteiten als PAS en Agrarisch Natuurbeheer met een wisselende kasstroom. Het laatste MJP is vastgesteld voor de periode 2015-2019 maar heeft een langere doorlooptijd in verband met de realisatie van het Nationale Natuur Netwerk en andere projecten in het landelijk gebied om zodoende de internationale en provinciale verplichtingen na te komen.

Functie

Het egaliseren van geoormerkte inkomende geldstromen en de uitgaande geldstromen.

Doel

Het instand houden van geoormerkt budget van programmatisch wordt uitgegeven in het landelijk gebied.

Ambtelijk beheerder

UFL

Voeding

Bij initiatie is een startbedrag betrokken daarna volgt een jaarlijkse bijdrage

Plafond/streefbedrag

Geen

Minimumbedrag

Niet negatief

Bestedingsplan

Zie MJP AVP en projectadministratie

Voorwaarden besteding

Besteding moet in overeenstemming zijn met het MJP AVP 2015-2019.

Looptijd

In ieder geval tot en met 2027

Risico’s

Als reserve ontoereikend blijkt worden (inter)nationale doelen niet gerealiseerd. Dit wordt in 2016 geëvalueerd

Bijzonderheden

Geen