Politiek relevante begrotingswijzigingen

Programma / Reserve

2016 L

2016 B

2017 L

2017 B

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

Totaal

22.577.000

-22.577.000

3.354.000

-3.354.000

3.673.000

-3.673.000

3.787.000

-3.787.000

5.159.000

-5.159.000

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

6.956.000

0

302.000

0

475.000

0

265.000

0

65.000

0

Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling

-210.000

0

302.000

0

475.000

0

265.000

0

65.000

0

Herijking PRS en opstellen omgevingsvisie

-410.000

0

37.000

0

210.000

0

0

0

0

0

IGP procesgeld

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

Delen, Samenwerken en Gidsen met GEO

0

0

65.000

0

65.000

0

65.000

0

65.000

0

Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

7.166.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Binnenstedelijke Ontwikkeling

7.166.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2 Landelijke gebied

75.000

0

450.000

0

450.000

0

450.000

0

450.000

0

Productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap

75.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

Faunabeheereenheid

75.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

Productgroep 0204 Vergunningverlening en handhaving groene regelgeving

0

0

325.000

0

325.000

0

325.000

0

325.000

0

Beleid en vergunningen invoering Wet Natuurbescherming

0

0

325.000

0

325.000

0

325.000

0

325.000

0

Programma 3 Bodem, water en milieu

565.000

-565.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

Productgroep 0305 Vergunningverlening en handhaving BWM

565.000

-565.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

Centralisatie bevoegd gezag BRZO

565.000

-565.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

520.000

-520.000

Programma 4 Economische ontwikkeling

1.228.000

0

1.028.000

0

628.000

0

608.000

0

0

0

Productgroep 0401 Economische zaken

1.060.000

0

670.000

0

520.000

0

500.000

0

0

0

Economic Board Utrecht

300.000

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

(V) MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Motie fonds (V) MBO programma De Stijl

60.000

0

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

Investeringsimpuls energieagenda

500.000

0

500.000

0

500.000

0

500.000

0

0

0

Productgroep 0402 Recreatie

168.000

0

358.000

0

108.000

0

108.000

0

0

0

1 mln. CA Utrecht Promotie/Profilering

108.000

0

108.000

0

108.000

0

108.000

0

0

0

Toekomst recreatieschappen en Routebureau

60.000

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

Programma 5 Bereikbaarheid

-1.341.000

0

21.000

0

21.000

0

21.000

0

51.000

0

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

-1.341.000

0

21.000

0

21.000

0

21.000

0

51.000

0

Beheer en Onderhoud wegen

9.000

0

21.000

0

21.000

0

21.000

0

51.000

0

Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)

-1.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 6 Cultuur en erfgoed

-284.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 0602 Kunsten

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De Stijl (Amendement)

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 0604 Maatschappelijke ontwikkeling

-484.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alleato

-484.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 7 Bestuur en middelen

2.198.000

0

1.374.000

0

909.000

0

901.000

0

1.008.000

0

Productgroep 0702 Strategie en bestuurlijke zaken

266.000

0

-84.000

0

-84.000

0

-84.000

0

24.000

0

Vluchtelingenopvang

300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 mln. CA Utrecht 2040/Staat van Utrecht

93.000

0

93.000

0

93.000

0

93.000

0

0

0

Asbestdossier

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 mln. CA Utrecht Promotie/Utrecth 2040

-201.000

0

-201.000

0

-201.000

0

-201.000

0

0

0

Uitvoering Interbestuurlijke Toezicht

24.000

0

24.000

0

24.000

0

24.000

0

24.000

0

Productgroep 0704 Kabinetszaken

0

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

Bijdrage RIEC-MN

0

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

Productgroep 0705 Bedrijfsvoering

1.932.000

0

1.438.000

0

973.000

0

965.000

0

964.000

0

Aanpassing werkgeverslasten

805.000

0

858.000

0

841.000

0

833.000

0

832.000

0

Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering

27.000

0

80.000

0

132.000

0

132.000

0

132.000

0

VBI en PRESTO II

1.100.000

0

400.000

0

0

0

0

0

0

0

Verbeteren dossier- en archiefbeheer

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

Algemene middelen

-1.467.000

-4.866.000

-1.523.000

405.000

-1.659.000

-934.000

-2.977.000

-3.067.000

3.465.000

-4.639.000

Algemene dekkingsmiddelen en Stelposten

-1.423.000

-4.866.000

-1.523.000

405.000

-1.303.000

-934.000

-1.523.000

-3.067.000

377.000

-4.639.000

Treasury

0

-3.069.000

0

1.655.000

0

2.017.000

0

1.308.000

0

931.000

Uitk. provinciefonds

0

-1.797.000

0

-1.250.000

0

-2.951.000

0

-4.375.000

0

-4.375.000

Motorrijtuigenbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.195.000

Onvoorzien

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stelpost loon- en prijscompensatie

-1.523.000

0

-1.523000

0

-1.303.000

0

-1.523.000

0

377.000

0

Saldo Begroting

-44.000

0

0

0

-356.000

0

-1.454.000

0

3.088.000

0

Saldo begroting

-44.00

0

0

0

-356.000

0

-1.454.000

0

3.088.000

0

Reserves

14.647.000

-17.146.000

1.182.000

-3.239.000

2.329.000

-2.219.000

3.999.000

-200.000

-400.000

0

Mutaties reserves Algemene middelen

6.219.000

-10.668.000

1.582.000

-2.439.000

2.729.000

-1.809.000

4.399.000

0

0

0

Egalisatie Saldo kadernota 2016

2.479.000

0

0

-2.439.000

0

-1.809.000

215.000

0

0

0

Vrijval reserve Desintegratiekosten RUD

52.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking JR2015

0

-7.668.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Weerstandvermogen t.b.v. egalisatiereserve Alg.uit. en MRB

0

-3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve Alg.uitk. en MRB Storting

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Res. Voorfinanciering Storting

688.000

0

1.582.000

0

2.729.000

0

4.184.000

0

0

0

Mutatie reserves Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

410.000

-7.326.000

0

-237.000

0

-410.000

0

-200.000

0

0

Reserve N.T.V.A. Herijking PRS en opstellen omgevingsvisie

410.000

0

0

-37.000

0

-210.000

0

0

0

0

Reserve IGP/RAP IGP procesgeld

0

-200.000

0

-200.000

0

-200.000

0

-200.000

0

0

Reserve Won/Binnenstedelijke ontw. Binnenstedelijke Ontwikkeling

0

-4.550.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve proj. Woningbouwprod. Binnenstedelijke Ontwikkeling

0

-411.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve proj. FUHB Binnenstedelijke Ontwikkeling

0

-2.116.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Coll. Part. Opdrachtgevers Binnenstedelijke Ontwikkeling

0

-49.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 2 Landelijk gebied

0

0

0

-163.000

0

0

0

0

0

0

Reserve N.T.V.A. Vergunningverl. en handh. groene regelg.

0

0

0

-163.000

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en regelg.

0

-92.000

-400.00

0

-400.000

0

-400.000

0

-400.000

0

Opheffen reserve Desintegratiekosten RUD

0

-52.000

-400.000

0

-400.000

0

-400.000

0

-400.000

0

Stimuleringsfonds Binnenstedelijke Ontwikkeling

0

-40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling

0

-360.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

0

Res. Cofinancieringsfonds Economic Board Utrecht

0

-300.000

0

-150.00

0

0

0

0

0

0

Res. Toeristische ontwikkeling toekomst recreatieschappen en Routebureau

0

-60.000

0

-250.000

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid

3.834.000

1.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Grote wegenwerken Bereikbaarheidsoffensief Utrecht (BOR)

0

1.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting 1/3 JR2015 resultaat

3.834.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed

3.834.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve NHW Storting 1/3 JR2015 resultaat

3.834.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen

350.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Fonds ontwikkeling PU Storting

350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Huisvesting Asbestdossier

0

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

0