Kenmerken Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

Kenmerken

Toelichting

Naam en nummer

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht (93040)

Soort

Bestemmingsreserve

Instellingsdatum

04-07-2016

Besluitvorming

PS Kadernota 2016

Nut en noodzaak

Met dit Fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de provincie Utrecht worden gedekt.

Functie

Met dit fonds kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de provincie Utrecht worden toegekend. De gebeurtenissen zijn incidenteel van aard, hebben een groot impact en hebben een (inter)nationale uitstraling. De gebeurtenis draagt bij aan Utrecht Topregio en sorteert langdurig effect. Verder moeten de uitgaven passen binnen de kerntaken van de provincie en mogen  tekorten op bestaande budgetten niet  tlv de reserve worden gebracht.

Doel

Profilering van de provincie Utrecht.

Ambtelijk beheerder

BDO

Voeding

In eerste instantie wordt er in 2016  € 350.000 in deze reserve gestort. Indien blijkt dat het fonds voldoet aan de verwachtingen en er veel gebruik van gemaakt wordt, kan een voorstel voor continuering van de stortingen volgen.

Plafond/streefbedrag

Geen

Minimumbedrag

Niet negatief

Bestedingsplan

Op dit moment is er geen bestedingsplan. Gekeken wordt of een bestedingsplan noodzakelijk is, of dat individuele voorstellen aan PS worden voorgelegd.

Voorwaarden besteding

PS moet goedkeuring geven aan het bestedingsplan of aan de individuele voorstellen.

Looptijd

2016-2019.

Risico’s

Op dit moment zijn er geen risico's bekend.

Bijzonderheden

Deze reserve is mede het gevolg van motie 10 d.d. 18-4-2016, genaamd "PS-Fonds voor grote en aansprekende evenementen".