Staat van investeringen

Omschrijving

Aansch.waarde 1-1-2016

Investeringen 2016

Desinvesteringen 2016

Geheel afgeschreven 2016

Aansch.waarde (1+2-3-4) 31-12-2016

Afgeschreven tot en met 2015

Extra Afschrijving 2016

Boekwaarde 1-1-2016 (1-6-8)

Afschrijving 2016

Boekwaarde 31-12-2016 (5-6-8-10+7)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

A. Immateriele Vaste Activa

Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio

(Dis)agio obligaties

0

0

0

0

0

0

TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Materiele Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

a. bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

114.344

2.176

1.647

114.873

16.833

97.510

4.536

93.503

Renovatie Paushuize

2.690

2.690

444

2.246

90

2.156

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

3.292

1.087

2.205

113

2.092

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

3.089

1.136

1.953

103

1.850

Remise gebouw (oud)

10.485

10.485

10.485

0

0

Tram remise gebouw (nieuw)

-1.181

10.100

6.000

2.919

0

-1.181

2.919

Renovatie tram remise

0

0

0

0

0

Benzineverkooppunt

221

0

221

52

170

8

162

Subtotaal

132.940

12.276

6.000

1.647

137.569

30.037

0

102.903

4.850

102.682

b. overige materiele vaste activa

Automatisering algemeen

1.457

1.852

3.309

277

3.032

279

2.753

Presto (ERP)

494

494

0

494

494

Datanetwerken

1.167

1.167

0

1.167

97

1.070

Utrechts Regionaal Tramsysteem

1.938

162

2.100

0

1.938

71

2.029

Haltes

2.325

1.674

3.999

1.768

557

53

2.178

Tijdelijke eind halte

969

969

311

659

323

336

Wagenpark

97

21

97

210

24

73

73

210

Tram (Weense)

2.401

2.401

2.401

0

0

Tram (Sunji)

6.220

1.529

7.749

6.220

0

1.529

LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud)

9.563

913

10.476

1.564

7.999

1.028

7.884

Rail

0

2.606

2.606

0

0

2.606

Onderstations

3.287

3.377

6.664

0

3.287

0

6.664

GVI 1 & 2 (vervanging infrastructuur)

40.155

707

40.862

1.475

38.680

774

38.613

Overweg beveiliging

313

3.491

3.804

0

313

3.804

Overweg bevloering

475

880

1.355

16

459

17

1.322

Ontvangst organisatie UHL

900

900

0

0

900

Uithoflijn infrastructuur

163.759

77.500

241.259

163.759

241.259

Uithoflijn Materieel

17.385

17.225

34.610

17.385

34.610

0

Subtotaal

352.005

113.026

0

97

364.934

14.005

0

239.801

2.715

348.261

d. Grond en terreinen

Remise terrein

1.028

1.028

0

1.028

1.028

Subtotaal Investeringen met economisch nut

385.972

125.302

6.000

1.744

503.530

44.092

0

343.733

7.565

451.971

Investeringen met maatschappelijk nut

c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hart vd Heuvelrug (HVH)

24.263

-114

24.149

0

24.263

24.149

Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg

4.902

-1.624

3.278

0

4.902

3.278

Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein

5.218

387

5.605

0

5.218

5.605

0

Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut

34.383

-1.351

0

0

33.032

0

0

34.383

78

32.954

TOTAAL MATERIELE ACTIVA

420.355

123.951

6.000

1.744

536.562

44.092

0

378.115

7.643

484.925

B. Financiele Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

Obligaties

0

0

0

0

0

0

Garantieproducten

60.918

35.900

25.018

0

60.918

25.018

BOR Provincie Utrecht

1.665

1.665

0

1.665

1.665

Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)

5.493

5.493

0

5.493

5.493

Subtotaal

68.076

0

35.900

0

32.176

0

0

68.076

0

32.176

Overige langlopende leningen

Leningen u/g waterschappen

0

0

0

0

0

Lening u/g Statenjacht

333

333

0

333

333

Lening GNG net

75

25

50

0

75

50

Lening OrangeGas Ned. BV

70

18

52

0

70

52

Lening Aardgas vulpunt Harmelen/CNG Net

75

25

50

0

75

50

Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide

100

25

75

0

100

75

Lening Oragne Gas Amersfoort Stuwdam

100

100

0

100

100

Aardgas vulp. autober. De Rooij

100

100

0

100

100

Net BV GNG station Maarssen

100

100

0

100

100

GNG Net Veenendaal

100

100

0

100

100

Lening OrangeGas Utrecht

100

100

0

100

100

Lening OrangeGas Bunschoten

100

100

0

100

100

Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.

50

50

0

50

50

Lening Interne Technologische BV

870

870

0

870

870

Lening Som antix BV

83

83

0

83

83

Lening Het Lokaal

63

63

0

63

63

Lening Museum Oud Amelisweerd

160

160

0

160

160

Lening Kasteel Amerongen

1.130

50

1.080

0

1.130

1.080

Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug

850

850

0

850

850

Startersfonds

2.873

115

600

2.388

0

2.873

2.388

Leningen Fietsplan

33

35

35

33

0

33

33

0

Subtotaal

7.366

150

778

0

6.738

0

0

7.366

0

6.738

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen Hydron (WMN)

48

48

0

48

48

Aandelen NWB

7

7

0

7

7

Aandelen BNG

28

28

0

28

28

Subtotaal

84

0

0

0

84

0

0

84

0

84

TOTAAL FINANCIELE ACTIVA

75.525

150

36.678

0

38.997

3

0

75.522

0

38.994

TOTAAL VASTE ACTIVE

495.881

124.101

42.678

1.744

575.560

44.095

0

453.637

7.643

523.919

cijfers jaarrekening 2015

314.737

35.999

36.028

1.647

313.061

44.095

0

272.493

7.990

260.976